JobHop

Digital Marketing Executive
DETAIL
Full-time Negotiable salary Dist.4

Software Developer (.NET Core)
DETAIL
Full-time Negotiable salary Dist.4, HCM city

Web Developer (ReactJS / Angular / Laravel)
DETAIL
Full-time Negotiable salary Dist.4, HCM city

Operation Associate
DETAIL
Full-time FROM 10 Mil/month Dist.4, HCM city

Director Of Engineering
DETAIL
Full-time FROM $2,000/month Dist.4, HCM city

Graphic Designer
DETAIL
Full-time FROM 13 Mil/month Dist.4, HCM city

UI/UX Designer
DETAIL
Full-time FROM 22 Mil/month HCM city

Tester
DETAIL
Full-time Negotiable salary Dist.4, HCM city

Nhân sự/HR Consultant
DETAIL
Full-time Negotiable salary Dist.4, HCM city

Nhân Viên Sự Kiện
DETAIL
Full-time Negotiable salary Dist.4, HCM city

[URGENT] EVENT COORDINATOR
DETAIL
Full-time Negotiable salary Dist.4, HCM city

JobHop là 1 SaaS (Service as a Software) startup giúp kết nối tài năng và doanh nghiệp uy tín tại Vietnam. Công nghệ tuyển dụng JobMatch của JobHop giúp doanh nghiệp kết nối với ứng viên Hợp trong thời gian ngắn nhất. JobHop ATS (Applicant Tracking System) là giải pháp điện toán đám mây thông minh cho các doanh nghiệp vừa và lớn tối ưu hoá lưu trữ và phân tích dữ liệu của quá trình tuyển dụng.